Умови участі авторів

виконавців творів, інших митців і творчих працівників у Фестивалі «Запорізька книжкова толока»

Ці УМОВИ поширюються на осіб, які подають власну заявку на участь у заходах, включених до Програми проведення Фестивалю «Запорізька книжкова толока», що проводиться 16-18 жовтня 2015 року у м. Запоріжжі.

Увага! Прийом заявок на участь у Фестивалі «Запорізька книжкова толока» закінчено!

Програма проведення Фестивалю після її остаточного формування і затвердження розміщується сайті www.2015.toloka.net.

Всі необхідні інформаційні та реєстраційні документи (файли або лінки для заповнення/ознайомлення он-лайн) можуть бути надіслані учаснику (учасниці) на електронну адресу.

Ці УМОВИ поширюються на видавництва та інших учасників Фестивалю, які мають намір експонувати і реалізовувати друковану та іншу продукцію в рамках книжкового ярмарку. Для таких осіб також додатково діють Умови участі у книжковому ярмарку.

 1. Загальні положення.

1.1. Фестиваль «Запорізька книжкова толока проводиться 16-18 жовтня 2015 року у м. Запоріжжі.

1.2. Засновником Фестивалю є Громадська організація «Центр мистецтв «Арт-простір» за організаційної підтримки Асамблеї діячів культури Запоріжжя.

1.3. Від імені Засновника Фестивалю має право діяти Оргкомітет Фестивалю, склад якого затверджується Засновником Фестивалю. Оргкомітет вирішує усі поточні інформаційні, технічні, організаційні та інші питання, які виникають у взаємовідносинах з учасниками (учасницями) Фестивалю.

 1. Учасники (учасниці) Фестивалю та загальні правила участі.

2.1. Учасниками (учасницями) Фестивалю можуть бути автори і виконавці літературних творів, художники-ілюстратори та інші майстри образотворчого мистецтва, літературні, театральні і художні критики, перекладачі, продюсери, засновники й учасники літературних та інших творчих проектів, автори і виконавці музичних і театральних творів, творчі колективи (в особі їх уповноважених представників), майстри народного мистецтва і промислів, журналісти, а також інші особи, творча діяльність яких представлена окремими заходами на Фестивалі – у контексті тематичної спрямованості і програми Фестивалю та за попереднім погодженням з Оргкомітетом Фестивалю.

2.2. Оргкомітет Фестивалю не застосовує жодного виду політичної чи соціальної цензури щодо учасників (учасниць) та їхніх творів чи заходів, але вимагає суворо дотримуватись законодавства України, умов міжнародних договорів, які є частиною законодавства України, окремих правил та обмежень, а також прийнятих у сучасному суспільстві моральних, етичних, ділових та інших норм.

2.3. Учасникам (учасницям) Фестивалю, зокрема, не дозволяється під час проведення заходів:

 • використовувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням українського законодавства або містить інформацію, заборонену до поширення законодавством України;
 • використовувати продукцію чи твори, використання або розповсюдження яких порушує право власності, авторські та/або суміжні, інші майнові чи немайнові права;
 • використовувати продукцію чи твори, які містять заклики до насильства, расової, національної (етнічної), релігійної чи іншої ворожнечі (нетерпимості), дискримінують за гендерною ознакою, пропагують чи підтримують незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин, явно і навмисно провокують конфлікти у зв’язку з військовими подіями в Україні, відторгненням (окупацією) частини її території, обмежують права і свободи вимушено переміщених осіб, містять іншу незаконну чи явно провокаційну інформацію;
 • іншим чином порушувати вимоги чинного законодавства України або умови і правила, визначені Оргкомітетом Фестивалю (додатково див. п.9 УМОВ).

Відповідальність за використання визначених вище продукції або творів несе учасник (учасниця). У разі їх виявлення учасник (учасниця) самостійно знімають продукцію з експозиції та/або відмовляються від використання твору, а в разі відмови це зробити – зобов’язані припинити свою участь у Фестивалі.

За наявності сумнівів щодо змісту творів чи властивостей продукції учасники (учасниці) звертаються до Оргкомітету Фестивалю для вирішення спірних питань.

2.4. Учасники (учасниці) мають право експонувати, рекламувати, розповсюджувати, відтворювати (виконувати) чи іншим чином використовувати виключно власні твори (продукцію). У разі використання творів (продукції), право власності, авторські чи суміжні права на які належать іншим особам, учасник (учасниця) має попередньо узгодити відповідні питання з Оргкомітетом Фестивалю на основі представлених учасником (учасницею) документів, які підтверджують відповідні права на використання твору (продукції).

Заборонено експонування, розповсюдження та рекламування товарів, послуг, брендів (знаків для товарів і послуг), які належать юридичним і фізичним особам, що не є учасниками (учасницями), партнерами або спонсорами Фестивалю, якщо ці питання попередньо не узгоджені з Оргкомітетом Фестивалю.

2.5. За наявності бажання учасника (учасниці) реалізувати власну продукцію на платній основі (друковані видання, примірники творів тощо) учасник (учасниця) має дотримуватись правил і вимог, встановлених Умовами участі у книжковому ярмарку, які розміщені на офіційному веб-сайті Фестивалю www.toloka.net.

 1. Регламент роботи і заходи Фестивалю.

3.1. Плановий регламент (графік) роботи і затверджена Програма заходів із зазначенням часу та місця їх проведення надсилаються зареєстрованим учасникам (учасницям) не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку проведення Фестивалю, та розміщуються на офіційному веб-сайті Фестивалю www.toloka.net.

3.2. Учасники (учасниці) можуть подати Заявку на участь в одному або у декількох з наведених нижче заходів:

 • автограф-сесія;
 • літературні читання;
 • майстер-клас;
 • презентація;
 • участь у дискусійному майданчику;
 • участь у дитячому майданчику;
 • участь у круглому столі;
 • участь у марафоні з читання для дітей.

3.3. Усі інші форми та види заходів попередньо мають бути узгоджені з Оргкомітетом Фестивалю у робочому порядку – до подання учасником (учасницею) офіційної Заявки.

 1. Процедура реєстрації.

4.1. Заявка на участь та її опрацювання.

4.1.1. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника (учасниці) взяти участь у Фестивалі. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ.

Детальне заповнення заявки необхідне для ефективної роботи з Оргкомітету в інтересах учасника (учасниці) на всіх етапах підготовки і проведення Фестивалю.

Увага! Прийом заявок на участь у Фестивалі «Запорізька книжкова толока» закінчено!

При цьому учасник (учасниця) несе відповідальність за достовірність вказаної інформації та приймає на себе усі ризики, пов’язані з можливими неточностями.

Оригінал Заявки, яка має силу Договору, необхідно подати Оргкомітету під час особистої реєстрації учасника (учасниці) на Фестивалі. Оригінал Заявки повинен містити особистий підпис учасника (учасниці).

4.1.2. Заявки приймаються до розгляду та задовольняються відповідно до наявних можливостей Оргкомітету з урахуванням вільної площі і програмного часу на момент отримання заявки. Термін приймання заявок – до 10 вересня 2015 року.

Визначений термін може бути скорочений або продовжений залежно від наявності вільної площі і програмного часу. Інформація про це розміщується на сайті www.toloka.net.

4.1.3. Заявки розглядаються в порядку їх надходження. Розглядаються тільки правильно і повністю заповнені Заявки.

Якщо Заявка заповнена правильно і повністю, відповідальний менеджер Оргкомітету Фестивалю надсилає за вказаною у Заявці електронною адресою повідомлення, що Заявка прийнята до розгляду, та на її підставі вирішує подальші організаційні питання.

Якщо Заявка потребує уточнень, про це так само повідомляється електронною поштою. Як правило, таке повідомлення містить прохання повторно надіслати виправлену і доповнену Заявку (з необхідними додатками – у разі потреби).

Якщо упродовж 5-ти робочих днів від надсилання Заявки потенційним учасником (учасницею) не отримано підтвердження про прийняття Заявки до розгляду (це можливо з технічних причин), необхідно ще раз надіслати її на вказану електронну адресу і сконтактуватися з Оргкомітетом Фестивалю за телефонами: +380 99 169 4015.

Датою прийняття до розгляду вважається дата надходження Заявки з усуненими недоліками.

4.1.4. Декілька учасників (учасниць) можуть організувати спільний захід в рамках Фестивалю. Такі учасники (учасниці) повинні надіслати на адресу Оргкомітету одну Заявку на участь за встановленою формою. Інформацію про спільну участь та повний перелік учасників (учасниць) можна викласти у відповідних полях Заявки (опис заходу чи ін.) або надіслати на електронну адресу Оргкомітету додатково.

4.1.5. Фінансові питання участі (зокрема, можливість компенсації вартості проїзду, проживання і харчування на час участі у Фестивалі тощо) розглядаються та вирішуються Оргкомітетом Фестивалю індивідуально після підтвердження реєстрації учасника (учасниці).

 

4.2. Реєстрація Учасників.

4.2.1. Учасники (учасниці), які своєчасно надіслали правильно заповнену Заявку, отримують підтвердження про реєстрацію впродовж 5-ти робочих днів від дати подання Заявки. Підтвердження надсилається за вказаною учасником (учасницею) електронною адресою. Разом з підтвердженням зареєстрованим учасникам (учасницям) на їхнє прохання можуть бути надіслані додаткові інформаційні матеріали, пов’язані з участю у Фестивалі.

4.2.2. Зареєстрованим (зареєстрованою) учасник (учасниця) вважається виключно після отримання письмового підтвердження від Оргкомітету.

4.2.3. Після реєстрації учасник (учасниця) мають в індивідуальному порядку остаточно узгодити з Оргкомітетом усі технічні, інформаційні, логістичні, фінансові, організаційні та інші питання. Оргкомітет залишає за собою право не брати участь у вирішенні питань, які заздалегідь не поставлені учасником (учасницею) і не опрацьовані Оргкомітетом до початку проведення Фестивалю.

4.2.4. Учасники (учасниці), які мають намір використовувати власне обладнання, зобов’язані попередити про це Оргкомітет Фестивалю у письмовій формі з вказівкою відповідного обладнання та його достатнім для ідентифікації описом – для вирішення питань щодо ввезення (вивезення), зберігання, дотримання правил безпеки тощо. Під час проведення Фестивалю такі учасники (учасниці) зобов’язані дотримуватись вказівок представників Оргкомітету та служби охорони Фестивалю.

4.2.5. Учасники (учасниці), які подали Заявку на участь у Фестивалі, але з технічних причин не отримали і самостійно не потурбувались про отримання від Оргкомітету підтвердження реєстрації, вважаються такими, що не пройшли реєстрацію. У такому разі Заявка вважається не поданою і не створює правових наслідків.

4.2.6. Зареєстровані учасники (учасниці) зобов’язуються повідомити про неможливість взяти участь у Фестивалі не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення Фестивалю. Правові наслідки та ризики такої відмови бере на себе учасник (учасниця).

 1. Час і місце проведення заходів.

5.1. Під час заповнення Заявки учасник (учасниця) вказує формат (вид) заходу з визначеного у формі Заявки переліку, бажані час і день, а також тривалість проведення заявленого заходу (заходів).

При цьому тривалість одного заходу, як правило, не може перевищувати 1,5 години.

5.2. Оргкомітет Фестивалю з урахуванням побажань учасників (учасниць), наявних можливостей (загальна кількість і тривалість заходів, технічні можливості локації тощо) та послідовності отримання Заявок остаточно визначає Програму проведення Фестивалю.

При цьому Оргкомітет намагається якомога точно задовольнити потреби усіх учасників (учасниць), які подали Заявки на участь у Фестивалі.

У разі категоричної незгоди учасників (учасниць) із запропонованими Оргкомітетом змінами (коригуваннями), вони мають заздалегідь повідомити про це Оргкомітет та сприяти пошуку консенсусу.

5.3. Зміни до Програми заходів Фестивалю (за наявності такої можливості) можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку Фестивалю.

 1. Інформація про учасників (учасниць).

6.1. Інформація про учасників (учасниць) Фестивалю вноситься до Програми заходів та каталогу учасників Фестивалю на підставі реєстраційних даних, отриманих від учасника (учасниці). Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наданої учасником (учасницею) інформації.

6.2. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Фестивалю інформація буде подана українською мовою (з можливим перекладом на інші мови – на розсуд Оргкомітету).

6.3. Поданням Заявки на участь у Фестивалі учасник (учасниця) підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником (учасницею) чи уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням Фестивалю, у відповідності з чинним законодавством України.

 

 1. Рекламна інформація.

7.1. Учасники (учасниці) у разі такої потреби самостійно вирішують питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу (дозволи, погодження тощо).

7.2. Учасники (учасниці) можуть завчасно звернутись до Оргкомітету Фестивалю з проханням сприяти у вирішенні окремих питань, що пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу.

7.3. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

 1. Доступ на Фестиваль.

8.1. Учасники (учасниці) під час особистої реєстрації безкоштовно отримують необхідну кількість пропускних контрольних браслетів та/або бейджів з персональною інформацією про учасника (учасницю), які дають право безперешкодного входу на Фестиваль упродовж усіх днів його роботи (з урахуванням графіку початку і закінчення заходів чи режиму роботи відповідних локацій).

8.2. Про втрату браслету (бейджа) необхідно негайно повідомити Оргкомітет Фестивалю для вирішення питання про його заміну.

 1. Особливі вимоги, обмеження та відповідальність учасників (учасниць).

 

9.1. Під час проведення Фестивалю заборонено:

 • здійснювати будь-які дії, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я відвідувачів та/або учасників заходів, перешкоджати їх вільному пересуванню по території проведення Фестивалю під час проведення заходів та вчиняти інші дії, що можуть негативно впливати на самопочуття людей та погіршувати умови участі у заходах Фестивалю;
 • експонувати чи розповсюджувати продукцію, що виготовлена чи придбана з порушенням чинного законодавства України, або містить інформацію, заборонену до розповсюдження українським законодавством, виготовлена чи придбана з порушеннями авторського права та інших майнових або немайнових прав;
 • самовільно розміщувати на території Фестивалю та рекламувати товари, послуги, бренди (знаки для товарів і послуг) юридичних та фізичних осіб, що не є учасниками (партнерами, спонсорами) Фестивалю, якщо це не узгоджено письмово з Оргкомітетом, навіть за умови, якщо такі особи є партнерами чи спонсорами учасника (учасниці);
 • відмовлятись від проведення чи самовільно припиняти заявлений захід до офіційного його закінчення – без погодження з представником Оргкомітету Фестивалю;
 • самовільно займати локацію чи обладнання без звернення до представників Оргкомітету, які забезпечують проведення відповідного заходу;
 • самовільно встановлювати під час Фестивалю будь-які предмети, які перешкоджають вільному проходу відвідувачів, а також звукове чи світлове обладнання, звукопідсилюючу апаратуру тощо (такі питання завчасно мають бути узгоджені з Оргкомітетом);
 • наклеювати чи іншим чином прикріплювати рекламні та інші матеріали, якщо це може завдати шкоду поверхням, на яких вони розміщуються (для вирішення подібних питань необхідно звернутись до представника Оргкомітету, який забезпечує проведення заходу);
 • самовільно здійснювати торгівлю в приміщеннях Фестивалю без дотримання відповідних умов, визначених чинним законодавством та Оргкомітетом Фестивалю;
 • палити, вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини в приміщеннях Фестивалю чи на території, де відбуваються заходи Фестивалю (паління дозволяється виключно у спеціально відведених та обладнаних місцях з відповідними позначками);
 • користуватись електричними приладами (чайниками, кип’ятильниками, обігрівачами, освітлювальними приладами тощо) без попереднього спеціального погодження з Оргкомітетом та отримання відповідного дозволу;
 • використовувати відкритий вогонь, легкозаймисті речовини чи іншим чином створювати пожежну загрозу;
 • зберігати у приміщеннях Фестивалю та на прилеглій території отруйні, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини і матеріали;
 • загороджувати пожежне устаткування, вогнегасники та аварійні виходи, іншим чином порушувати встановлені правила протипожежної безпеки;
 • забруднювати приміщення та інші місця перебування під час проведення Фестивалю;
 • паркувати транспортні засоби у неналежних місцях;
 • перебувати у неробочий час на території Фестивалю без спеціального дозволу чи уповноваження від Оргкомітету;
 • порушувати інші правила і вимоги, визначені чинним законодавством України та/або Оргкомітетом Фестивалю.

9.2. Учасники (учасниці) та будь-які інші відвідувачі Фестивалю також зобов’язані:

 • дотримуватись загальних правил техніки безпеки та пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил;
 • дотримуватись особливих правил безпеки, пропускного режиму чи інших вимог, які можуть бути встановлені у зв’язку з проведенням АТО;
 • самостійно вживати заходів для збереження власного обладнання, іншого особистого майна та цінностей; у разі необхідності звертатись за допомогою до Оргкомітету;
 • обережно поводитись з майном, яке виділене учаснику (учасниці) у тимчасове користування на час проведення заходів Фестивалю;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, встановлені у місцях проведення заходів Фестивалю;
 • дотримуватись загальноприйнятних етичних норм, правил спілкування та співіснування;
 • виконувати вказівки представників Оргкомітету та охорони.

9.3. У разі визнання іншими учасниками, організаторами або відвідувачами будь-яких дій учасника (учасниці) такими, що можуть призвести до виникнення ситуації, яка загрожує нормальному проведенню заходів, безпеці людей або майна, відповідна особа зобов’язана негайно припинити такі дії. Спірні питання вирішуються Оргкомітетом, у т.ч. із залученням представників відповідних компетентних органів.

9.4. Учасники (учасниці) несуть повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, псування, забруднення чи іншу втрату цінності майна (меблів, виставкового та іншого обладнання, технічних засобів тощо), розміщеного у місцях проведення Фестивалю, за завдання іншої шкоди у місцях проведення заходів Фестивалю чи на прилеглій території, яке сталось з їхньої вини.

9.5. До учасників (учасниць), які не дотримуються визначених умов і зобов’язань, будуть застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України, а також висунуто вимоги припинити участь у Фестивалі без будь-яких компенсацій та відшкодувань. У подальшому таким особам може бути відмовлено в участі у наступних Фестивалях чи інших заходах, організованих засновником Фестивалю.

 1. Контактна інформація для вирішення питань, пов’язаних з виконанням цих УМОВ, та інших питань участі у Фестивалі:

 

E-mail: olenazast@2015.toloka.net

Телефон: +380 99 169 4015

Поштова адреса: Центр мистецтв «АРТ-Простір»

Палац культури ВАТ “ЗАлК”

просп. Металургів, 1а, Запоріжжя, Україна, 69032

Додаткова інформація на сайті: www.2015.toloka.net

Під час Фестивалю «Запорізька книжкова толока» буде проведено багато різних заходів. Участь у більшості з них є вільною. Однак формат деяких (наприклад, дискусій, круглих столів тощо) передбачає попередню реєстрацію через обмежену кількість учасників. Просимо звернути на це увагу і дотриматися умов реєстрації.
(Visited 359 times, 1 visits today)